"Тракия икономическа зона" се очертава като един от най-големите икономически проекти на България. Общата й инвестиционна площ е 10 700 000 кв. м и обединява добрия опит на индустриално-търговска зона "Марица", индустриална зона "Раковски", промишлено-търговска зона "Куклен" и потенциалните възможности на парк "Образование и високи технологии" – Пловдив, Индустриална зона и високотехнологичен център "Тракия" и Агро център "Калояново".

От старта през 1995 г. на първата индустриална зона – "Марица" във всички зони са направени инвестиции за над 1 милиард евро и са привлечени над 100 инвеститори, от тях 80 чужди, открити са над 12 000 работни места.


Trakia Economic Zone has emerged as one of the largest economic projects in Bulgaria. Its total area is 10.7 million sq. m. It combines the best practices of the industrial and commercial zones "Maritza", "Rakovski", "Kuklen" and the potential of Hi-Tech & Education Park - Plovdiv, Trakia Hi-Tech Center and Agro Center "Kaloyanovo".

Since the launch of the first industrial zone ("Maritsa" in 1995) in the zones were invested over 1 billion euros, attracted more than 100 investors (80 of them foreign) and were created over 12 000 new jobs.


Тракия икономическа зона Trakia Economic Zone

Свързани проекти Related projects